четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Средновековната крепост "Маркели"

Маркели или Маркелли (на гръцки Μαρκέλλαι, Маркеле) е името на средновековна византийска крепост, която днес се намира на територията на община Карнобат в България, на около 7,5 километра от град Карнобат.

През 756 година българският хан Винех губи сражение при пограничната тогава крепост Маркели срещу войските на византийския император Константин V Копроним, за което пише патриарх Никифор.
В 792 година според Теофан Изповедник император Константин VI е разбит при Маркели от войските на българския хан Кардам.
В 811 година император Никифор Геник използва Маркели за изходна точка за злополучния си поход в България, при който е разбит от войските на хан Крум и губи живота си.
Византийската писателка Ана Комнина пише, че в 1089 година баща ѝ император Алексий I Комнин използва Маркели за база при операциите си срещу печенезите и куманите. Вероятно Маркели е разрушена при куманското нападение над Византийската империя през 1090 година.

Данни за крепостта

 • Обща площ на крепостта, заключена между отбранителните валове от изток и юг, и река Мочурица - 460 декара;
 • Площ на оградената от крепостната стена територия - 14,6 декара;
 • Площ на източното разширение - 3,8 декара;
 • Обща дължина на крепостната стена по най-вероятното трасе - 530 метра;
 • Обща дължина на стената на източното разширение по най-вероятното трасе - 150 метра;
 • Денивелации на отделните части от крепостната стена:
  • северна — от изток към запад - 15 метра;
  • южна — от изток към запад - 17 метра;
  • източна — от север към юг - 2 метра;
  • западна — от север до най-ниската точка - 9 метра, от най-ниската точка до югозападната кула + 7 метра;
 • Надморска височина на най-високата точка от обекта до източната крепостна стена - 225,5 метра.
До момента у нас няма известни картографски източници от Античността и Средновековието, съдържащи данни за Маркели. В една по-късна карта на България и Румелия, издадена през 1791 година във Венеция от Антонио Заппа, условният знак за град Карнобат дава информация за укрепление, подобно на антични и средновековни обекти като Марцианопол, Никопол, Никополис ад Иструм, Велико Търново и други.
Веднага след началото на Руско-турската война от 1877-1878 година, руският топографски корпус започва едромащабно геодезическо заснемане на българската територия. Картографирани са и надгробни могили северно от обекта. Долината на р. Мочурица е изобразена като силно заблатен участък. Най-близките села до обекта са Бюкюрдира/Бюкюрджели (Бюкюрджалии, днес Церковски), Кара-каузлы (Кулазлии, Колазлии, днес Крумово градище) и Турско-Бейкюй (Турско Бей Кьой, днес Искра). Най-голямото населено място в околността е град Карнобат (означен Карнабатъ), който по времето на картографирането се е състоял от 680 къщи. Релефът на самия археологически обект обаче е много силно видоизменен от огромните по обем земни работи по изграждането, по времето на Първата българска държава, на системата от защитни валове и ровове.
Разположението на тези фортификационни съоръжения е много умело съчетано с естествения релеф, с оглед постигане на по-големи размери на съоръжението, което затруднява преодоляването му от противника, за някои участъци може да се отчете над 10 м височина на вал и над 3 м дълбочина за ров. Оформеният между двата вала в южния край на крепостта дол, както и понижението на терена между втория вал от юг на север и подножието на южната крепостна стена също нямат естествен произход. Те показват местата, от които са изземвани земни маси при изграждането на валовете. Внушителният обем на земните валове създава и първоначално визуално впечатление за естествени форми на релефа, особено при наблюдаването им от подножието на крепостта.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар