Училища

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" град Карнобат 
Адрес: гр. Карнобат, ул."Димитър Благоев" 44
Тел.: 0559/22 979;  0559/26 168;  0559/26 195;
Факс:0559/22 979;

Училището има богата и дълга история. До днес в развитието на училището се наблюдават няколко периода.
1 период 1864 / 1878г.
Училището не е държавно институирано. Османската империя не се занимава с образованието на покорените народи. Обществеността събира пари, изгражда училище и сама го поддържа. Институиране в рамките на възстановената държавност до създаването на средно мъжко училище "Св. св. Кирил и Mетодий".
2 период 1878-1952г.
През този период училището има специфични особености в развитието си. На тяхна основа се обособяват следните етапи:
1.878 - 1886г. - Времето, в което освен отделенията се създават и класове. През 1886г. , класовете се отделят от първоначалното училище.
2.1886 - 2 февруари 1906г. - сградата изгаря от случайно предизвикан пожар.
3.1907 - 1950г. - От построяването на новата сграда за училището до 1930г., когато продължава да съществува като първоначално.
4.1950 - 1952г. - Училището става основно.
Обединение на Първа мъжка гимназия "Васил Левски" с основно училище "Кирил и Методий". Първо средно мъжко училище "Васил Левски".
3 период 1958-1999г.
1.1958 - 1980г. Основно Училище "Кирил и Методий"
2.1980 - 1990г. ЕСПУ "Кирил и Методий"
3.1990 - 1999/2006г. - до наши дни / СОУ "Св. св. Кирил и Методий"


Няма коментари:

Публикуване на коментар