Общинска администрация


Кмет
Георги Димитров
e-mail: karnobat@mail.bg
тел:0559/29135, етаж 2

 
Заместник кмет 
Жельо Георгиев
e-mail: karnobat@mail.bg
тел:0559/29155 , етаж 2 
 
Заместник кмет
Мария Генова 
e-mail: karnobat@mail.bg
тел: 0559/29111, етаж 2 
 
Заместник кмет 
Стефка Иванова
e-mail: karnobat@mail.bg
st.genova7@abv.bg
тел: 0559/29112 , етаж 2Секретар
Кремена Красимирова

e-mail: karnobat@mail.bg
remi.sabeva@abv.bg
тел: 0559/29156 , етаж 3 

1 коментар: