Икономическо развитие

    Икономическото развитие на община Карнобат е свързано основно със селското стопанство. Районът е бил и се утвърждава като зърнопроизводителен. Тенденции към подем бележат трайните насаждения, основно лозя, и свързаното с това производство на вино и други алкохолни напитки. Добре е застъпено и животновъдството, най-вече овцевъдство, свиневъдство, отглеждането на крави, кози, птици, зайци, пчели. От отраслите на промишлеността са застъпени основно хранително-вкусовата, машиностроенето и шивашката. Община Карнобат има много добри условия и за развитие на хранително-вкусовата промишленост, като се има в предвид, че районът е предимно селскостопански. Традиционно тук са застъпени производство на спиртни напитки, зеленчукови и плодови консерви, брашно и хлебни изделия, млечни продукти, месни продукти, сладководна риба. В последните 15 години силно се разви транспортнит услуги застъпен от няколко фирми притежаващи стонина камиони с товароподемност над 20т. В икономическата база на общината съществуват резерви от неизползвани производствени мощности, трудови ресурси, производствени и складови площи.
Действащи предприятия на територията на общината:


  • “Карина" АД
Фирма “Карина” АД е основана през 1962 г. на базата на малки работилници за производство на шивашки изделия в Карнобат. През годините фирмата преминава през различни фази на държавна собственост - до 1996 г., когато е приватизирана 65%, а от 1999 г. е 100% частна. Фирмата е специализирана в изработването на мъжки ризи и дамски блузи. В "Карина" АД в момента работят 750 работници и служители както от гр. Карнобат, така и от околните населени места. Конфекционна фабрика “Маркела”. Фирмата работи от 1996 г. и е специализирана в производството на мъжки ризи и дамски блузи. В процеса на работа са заети 115 висококвалифицирани специалисти и работници със средна възраст 35 години. Разполага с техника на признати немски и японски производители.

  • “СИС Индустрийс”
Компанията “СИС Индустрийс” край Карнобат произвежда и бутилира над 40 вида високо алкохолни напитки. В основата на цялата продукция е чистият зърнен спирт, произвеждан от рафинерия “ВИНС”. Три са основните марки, под които продукцията на “СИС Индустрийс” присъства на пазара: • “Савой клуб”. Марката е представена от водка, уиски, ром, джин и бренди, които се произвеждат по лиценз на втората по големина алкохолна фирма в Холандия UTO Nederland. • McCOY е марката на английската U.B.V. Midland Distillers Ltd. Под тази марка има българско производство на водка, джин и уиски. • “Карнобат” е местната марка, с която се идентифицират типично българските напитки: ракия, мастика и мента, в компанията на джин, бренди и водка. Напитките от серията “Карнобат” отмерват и най – доброто съотношение “цена – качество” и имат добро пазарно присъствие.
  • Рафинерия “ВИНС” е единствената рафинерия за зърнен спирт и дестилати на територията на Балканския полуостров. Тя е изградена по идея на един от най-големите родни производители на високоалкохолни напитки – “СИС Индустрийс”. Технологичното оборудване е италианско и белгийско. Рафинерията разполага с модерна лаборатория за контролиране на входящата суровина и текущото производство. За опазване на околната среда към рафинерията е построена специална пречиствателна станция. Рафинерия “ВИНС” до момента е открила над 100 работни места с тенденция за увеличаване през следващите години.
  • “Винпром Карнобат” – изграждането на рафинерия “ВИНС” и колоните за дестилати слагат началото на още едно предприятие на територията на общината. “Винпром Карнобат” стартира собствено винопроизводство като капацитетът на новите мощности е за преработка на до 1000 тона грозде годишно. Амбицията е да се прави “бутиково” винопроизводство, с размерите на типичните френски изби. Новите съоръжения са на съвременно техническо ниво, производство на утвърдени български и европейски фирми.

  • “КАМТ” АД.
Основната дейност на фирма “Карнобат агромашини и техника” е производство на почвообработващи машини и двигателни мостове за каропроизводството. В момента около 15-20% от продукцията се изнася. Има сериозна потребност от инвестиции за технологично обновление и повишаване на качеството.

  • "Sumitomo Electric Bordnetze - Bulgaria" ЕООД
Доставчик на компоненти за международната автомобилна индустрия. Произвеждат се кабелни комплекти за различни автомобилни платформи. Едни от най-големите клиенти са Фолксваген, Ауди и Шкода. Първоначално фирмата е основана през 2002г. в гр. Казанлък като логистичен център на VW TR (Volkswagen Elektrik Sistemleri A.S. Cerkezkoy, Tурция). През 2004 фирмата се разраства и се премества в гр. Карнобат. Тук вече работи като поддоставчик на VW TR, и е ръководена директно от там. След като Фолксваген АГ и Сименс АГ продават дъщерната си фирма Volkswagen Bordnetze GmbH на корпорацията Сумитомо през 2006г., фирмата става самостоятелна, и вече оперира под новото си име "Sumitomo Electric Bordnetze - Bulgaria" ЕООД. През 2008 фирмата експандира още, и отваря втори завод в гр. Мездра. В момента работи с 4 завода на територията на България, като 2 от тях принадлежат на поддоставчиците Атес ЕООД (гр. Сливен) и Аркомат ЕООД (гр. Казанлък)

Няма коментари:

Публикуване на коментар